Luk vindue

Vands damptryk

Damptrykket for en væske er defineret som det partialtryk, der udgøres af væskens dampe, når væske og damp er i ligevægt. Med andre ord kan man forestille sig, at man kommer væsken inde i en lukket beholder, hvorefter man venter til lidt af væsken er fordampet, og der er opstået ligevægt mellem de molekyler, der går fra væske- til gasfase, og de der går fra gas- til væskefase. Damptrykket er nu dampens partialtryk inde i beholderen.

Damptrykket for en væske varierer med temperaturen. På nedenstående figur ses vands damptryk som funktion af temperaturen. En væskes kogepunkt er defineret som den temperatur, hvor væskens damptryk er lig med omgivelsernes tryk. Det ses i figuren, at ved 100 grader Celsius er vands damptryk lig med 101,3 kPa, hvilket netop svarer til 1 atmosfæres tryk:

Graf over vands damptryk som funktion af temperatur

Hvis omgivelsernes tryk er lavere (for eksempel hvis man kommer en kop vand ind i et vacuumkammer), vil kogepunktet også være lavere. For eksempel er damptrykket ved 70 grader 31,2 kPa, hvilket dermed er vands kogepunkt, når omgivelsernes tryk er 31,2 kPa = 0,3 atmosfæres tryk.

Damptrykket for vand, der er tegnet i overstående graf, er taget fra "CRC Handbook of Chemistry and Physics", 72nd edition, CRC Press (1991-92).

FYSIKBASEN.dk - Den danske database for fysikforsøg